AdrianMax

21 tekstów – auto­rem jest Ad­rian­Max.

Al­bo jes­teś sta­now­czy al­bo nieśmiały. Nie możesz być pomiędzy. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 26 stycznia 2011, 19:22

Gdy­bym nie jadł i nie pił uz­na­libyście mnie za szaleńca
Gdy­bym jadł za dużo i pił za dużo uz­na­libyście mnie za żarłoka i pijaka 

myśl
zebrała 12 fiszek • 18 grudnia 2010, 21:55

Os­karżają a nie znają prawdy...
Ludzie. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 21 sierpnia 2010, 20:36

Tak nap­rawdę ucieka­my dla­tego, że nikt nie może nas już uratować. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 18 sierpnia 2010, 21:03

W przy­jaźni ważne jest, że dru­ga oso­ba mówi nam to cze­go nie widzimy. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 17 sierpnia 2010, 21:41

Płat­ki z mle­kiem, bez płatków sma­kują jak mleko. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 14 sierpnia 2010, 21:42

Ten kto mówi, że sa­mot­ność jest faj­na jest naj­większym głup­cem na świecie. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 9 sierpnia 2010, 15:21

Bo­hate­rowie nie wra­cają z wojny. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 7 sierpnia 2010, 09:45

Miłość która nie była miłością. To do­piero paradoks. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 2 sierpnia 2010, 11:49

Wys­tar­czy chcieć i się nie bać.. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 30 lipca 2010, 16:21

AdrianMax

AdrianMax

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność